(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2020 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm) Đấu giá 01chiếc xe ô tô khách thanh lý, 12 chỗ ngồi, biển số: 72C - 1134, nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: HIACE, số máy: 2RZ-3404890, số khung: RZH115-8000528, sản xuất năm 2005 tại Việt Nam, niên hạn SD: 2025, do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đứng tên.

Chi tiết tình trạng, chất lượng tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số: 315/2020/CT-VALUCO, ngày 16/3/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn quốc tế VALUCO.

Giá khởi điểm: 55.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 5.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Người có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ: 200 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT).

Thời gian xem tài sản: Ngày 07/4/2020 và ngày 08/4/2020 (trong giờ hành chính).

(Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định).

Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) tại Trung tâm: Từ ngày 31/3/2020 đến 16 giờ, ngày 14/4/2020 (hạn chót đăng ký).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/4/2020 đến 15 giờ, ngày 16/4/2020 (Hạn chót nộp tiền).

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 17/4/2020 tại Hội trường Trung tâm.

Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức, có đủ điều kiện theo luật quy định.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành.

+ Đối với cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, báo cáo thuế 03 tháng gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Mỗi cá nhân, tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với cá nhân, tổ chức khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

Để biết chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524.