(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Trà Bồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Trà Bồng (sau đây gọi tắt là Ngân hàng); địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá:

- Theo hồ sơ tài sản của Ngân hàng cung cấp cho Trung tâm để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, trong đó có: Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có Số phát hành BV894943, Số vào Sổ cấp Giấy Chứng nhận: CS06088 ngày 01/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp cho ông Võ Trọng Phương và bà Lê Thị Mận; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 006/2017/TC-H ngày 07/4/2017; Biên bản thỏa thuận ngày 12/3/2020 về việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ thì tài sản đưa ra đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 155, tờ bản đồ số 6, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 199,8 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 150 m2, Đất trồng cây hàng năm khác: 49,8 m2; thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, Đất trồng cây hàng năm khác: 09/2019; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 50m2, nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100m2, nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 49,8m2. Thửa đất này có 10,0 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông.

- Ngoài ra, theo nội dung Biên bản thỏa thuận ngày 12/3/2020 về việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ giữa Ngân hàng (Bên cho vay) và ông (bà) Võ Trọng Phương - Lê Thị Mận (Bên vay), thì: Thực tế trên thửa đất số 155, tờ bản đồ số 6, địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi hiện trạng có một căn nhà cấp IVA gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp; diện tích xây dựng: 150 m2, diện tích đất trống: 49,8 m2; kết cấu: móng đá chẻ, cột bê tông sắt, sàn gạch men, tường gạch, nền gạch men, mái ngói; thời điểm xây dựng: 2006. Ngôi nhà này do ông Võ Trọng Phương và bà Lê Thị Mận tự bỏ tiền xây dựng, không vay mượn, hùn hạp với ai, không có tranh chấp, hoàn toàn thuộc sở hữu, sử dụng của ông Võ Trọng Phương và bà Lê Thị Mận nhưng chưa đăng ký quyền sở hữu. Ông Võ Trọng Phương và bà Lê Thị Mận đồng ý giao cho Ngân hàng toàn quyền quyết định và Ngân hàng đồng ý giao cho người trúng đấu giá nguyên hiện trạng ngôi nhà nêu trên mà không yêu cầu người trúng đấu giá tài sản phải tháo dỡ hoặc phải nộp thêm bất cứ một khoản tiền nào khác, ngoài số tiền trúng đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá phải tự liên hệ đến cơ quan cấp có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, gia hạn thời hạn sử dụng 49,8 m2 đất trồng cây hàng năm khác tại cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phải chịu các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện việc đăng ký chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ tài chính về gia hạn thời hạn sử dụng 49,8 m2 đất trồng cây hàng năm khác, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác,... và đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

Giá khởi điểm: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 14/4/2020 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 155, tờ bản đồ số 6, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/4/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/4/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy CMND (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/4/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/4/2020 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506.201.002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm nhưng phải còn trong thời gian nộp tiền đặt trước để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước trong thời gian nêu trên cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/4/2020 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.