(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 10 lô đất có diện tích từ 125m2 đến 162,5m2 Thuộc MBQH 2932/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 thôn Thọ Tiến, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hiện trạng: Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá thôn Thọ Tiến, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Từ 150.000.000 đồng/lô đất đến 234.000.000 đồng/lô đất. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng đến hai trăm ba mươi tư triệu đồng trên một lô đất).

Mức giá khởi điểm trên là mức giá đã bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng như hiện trạng.

3.3. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/01 hồ và 200.000 đồng/01 hồ sơ.

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá, diện tích của lô đất vào trong đơn đăng ký, bỏ vào phong bì dán niêm phong nộp cho công ty đấu giá, đồng thời nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Mỗi khách hàng chỉ được tham gia đấu giá số lượng lô đất tương ứng với số lượng hồ sơ và tiền đặt trước mà khách hàng đã nộp.

- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Vợ chồng hoặc những người trong cùng hộ khẩu không được đăng ký đấu giá cùng một lô đất;

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín, đấu 01 (một) vòng duy nhất, khách hàng chỉ được trả giá những lô đất mà mình đăng ký trước đó trong đơn đăng ký đấu giá và bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu của tổ chức bán đấu giá.

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

6.3 Bước giá: Là phần chênh lệch giữa mức giá do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất công bố cho vòng đấu bổ sung so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề). 1% đối với hộ gia đình, cá nhân cộng với mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Từ ngày 31/03/2020 đến 17h00 ngày 14/04/2020 (Trong giờ hành chính).

7.2 Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại trụ sở UBND xã Trường Xuân và Tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu từ ngày 31/03/2020 đến hết ngày 14/04/2020.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/04/2020 đến ngày 16/04/2020 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu. Số tài khoản 300001060004733 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên người ĐK tham gia đấu giá]_ nộp tiền đặt trước lô đất số……. MB 2932 thôn Thọ Tiến, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân.

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng phải vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu trước 16h30 ngày 16/04/2020, nếu sau thời gian trên tiền đặt trước của khách hàng coi như không hợp lệ.

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08h00 ngày 17/04/2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0904.235.586/0989.589.052

Ngày 17/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1