(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 29 lô đất ở đô thị tại Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ C187 cũ đến C187 mới), thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích đấu giá là: 6.148,77 m2 với tổng giá khởi điểm là: 9.263.470.500 đồng.

  Diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tối thiểu, tiền hồ sơ của từng lô (thửa) đất cụ thể như sau: 

STT

Lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

1

Lô số 1

210

315.000.000

63.000.000

200.000

2

Lô số 2

210

315.000.000

63.000.000

200.000

3

Lô số 3

210

315.000.000

63.000.000

200.000

4

Lô số 4

210

315.000.000

63.000.000

200.000

5

Lô số 5

210

315.000.000

63.000.000

200.000

6

Lô số 6

210

315.000.000

63.000.000

200.000

7

Lô số 7

210

315.000.000

63.000.000

200.000

8

Lô số 8

210

315.000.000

63.000.000

200.000

9

Lô số 9

210

315.000.000

63.000.000

200.000

10

Lô số 10

210

315.000.000

63.000.000

200.000

11

Lô số 11

210

315.000.000

63.000.000

200.000

12

Lô số 12

210

315.000.000

63.000.000

200.000

13

Lô số 13

210

315.000.000

63.000.000

200.000

14

Lô số 14

210

315.000.000

63.000.000

200.000

15

Lô số 15

210

315.000.000

63.000.000

200.000

16

Lô số 16

210

315.000.000

63.000.000

200.000

17

Lô số 17

210

315.000.000

63.000.000

200.000

18

Lô số 18

210

315.000.000

63.000.000

200.000

19

Lô số 19

210

315.000.000

63.000.000

200.000

20

Lô số 20

210

315.000.000

63.000.000

200.000

21

Lô số 21

210

315.000.000

63.000.000

200.000

22

Lô số 22

210

315.000.000

63.000.000

200.000

23

Lô số 23

210

315.000.000

63.000.000

200.000

24

Lô số 24

210

315.000.000

63.000.000

200.000

25

Lô số 25

210

315.000.000

63.000.000

200.000

26

Lô số 26

210

315.000.000

63.000.000

200.000

27

Lô số 27

210

315.000.000

63.000.000

200.000

28

Lô số 28

210

315.000.000

63.000.000

200.000

29

Lô số 29

(Lô góc)

268,77

443.470.500

88.600.000

200.000

- Bước giá: Tối thiểu là 2.000.000 đồng/lô.

- Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá.

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

  - Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  - Vị trí: Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ C187 cũ đến C187 mới), thôn 1, thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

  + Phía Đông: Giáp đất khu sản xuất của người dân.

  + Phía Nam: Giáp đất quân sự.

  + Phía Bắc: Giáp đường mòn đi khu sản xuất của người dân.

  + Phía Tây: Giáp đường Trần Hưng Đạo

  2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 09 giờ 30 phút, ngày 14/4/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả tại trụ sở UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 09 giờ 30 phút, ngày 14/4/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả tại trụ sở UBND huyện Sa Thầy (Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 13/4/2020.

7. Địa điểm xem tài sản: Thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 .

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 10 đến 11 giờ ngày 14/4/2020.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy (số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 18/3/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum ban hành Bản niêm yết thông báo đấu giá tài sản số 110/NY-ĐGTS đối với tài sản là: Quyền sử dụng 29 lô đất ở đô thị tại Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ C187 cũ đến C187 mới), thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích đấu giá là: 6.148,77m2 với tổng giá khởi điểm là: 9.263.470.500 đồng. Thời gian bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày thông báo đến 09 giờ 30 phút ngày 14/4/2020. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/4/2020.

 Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, điều chỉnh thời gian bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến 10 giờ, ngày 20/4/2020. Điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/4/2020.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, đề nghị các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản (có nhu cầu mua tài sản) đến tại Trung tâm làm thủ tục đăng ký mua tài sản vào thời gian điều chỉnh trên. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy (số 74 Hùng Vương, thị trấn Sa thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.