(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h00 ngày 17/04/2020. Tại hội trường nhà văn hóa xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 14/04/2020 (02 lô đất tại điểm dân cư nông thôn xã Hải Thượng và 40 lô đất khu dân cư xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 14/04/2020. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn ( AGRIBANK), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh) ngày 10,13,14/04/2020 ( trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc bán, nộp hồ sơ vào lúc 16h00 ngày 14/04/2020.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá:

- Tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào ngày 14/04/2020 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00 đến hết 11h00; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến hết 16h30)

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 

TT

Số Lô

Diện Tích lô đất

(m2)

Gía khởi điểm

(đồng)

Ký quỹ

(đồng)

Phí hồ sơ

(đồng/hồ sơ)

Ghi chú

I

Điểm dân cư nông thôn xã Hải Thượng(Khu vực Trằm Hà, thôn Đại An Khê)

1

8

232,0

510.400.000

50.000.000

500.000

2

9

232,0

510.400.000

50.000.000

500.000

Cộng I

464,0

1.020.800.000

II

Khu dân cư xã Hải Phú(Vùng cát, thông Long Hưng)

1

5

252

126.000.000

15.000.000

100.000

2

6

252

126.000.000

15.000.000

100.000

3

7

252

126.000.000

15.000.000

100.000

4

8

266

133.000.000

15.000.000

100.000

5

9

266

133.000.000

15.000.000

100.000

6

10

266

133.000.000

15.000.000

100.000

7

11

266

133.000.000

15.000.000

100.000

8

12

270

135.000.000

15.000.000

100.000

9

13

270

135.000.000

15.000.000

100.000

10

14

270

135.000.000

15.000.000

100.000

11

15

270

135.000.000

15.000.000

100.000

12

16

270

135.000.000

15.000.000

100.000

13

17

255

127.500.000

15.000.000

100.000

14

18

255

127.500.000

15.000.000

100.000

15

19

255

127.500.000

15.000.000

100.000

16

20

255

127.500.000

15.000.000

100.000

17

21

255

127.500.000

15.000.000

100.000

18

22

255

127.500.000

15.000.000

100.000

19

23

255

127.500.000

15.000.000

100.000

20

24

255

127.500.000

15.000.000

100.000

21

25

255

127.500.000

15.000.000

100.000

22

26

270

135.000.000

15.000.000

100.000

23

27

270

135.000.000

15.000.000

100.000

24

28

270

135.000.000

15.000.000

100.000

25

31

285

142.500.000

15.000.000

100.000

26

32

300

150.000.000

15.000.000

100.000

27

33

300

150.000.000

15.000.000

100.000

28

34

300

150.000.000

15.000.000

100.000

29

35

326

163.000.000

15.000.000

100.000

30

36

296

148.000.000

15.000.000

100.000

31

37

265

132.500.000

15.000.000

100.000

32

38

259

129.500.000

15.000.000

100.000

33

41

240

120.000.000

15.000.000

100.000

34

42

240

120.000.000

15.000.000

100.000

35

43

240

120.000.000

15.000.000

100.000

36

44

240

120.000.000

15.000.000

100.000

37

45

260

130.000.000

15.000.000

100.000

38

46

280

140.000.000

15.000.000

100.000

39

47

280

140.000.000

15.000.000

100.000

40

48

225

112.500.000

15.000.000

100.000

Cộng II

10.611

5.305.500.000

Cộng ( I +II )

11.075

6.326.300.000

Tổng giá khởi điểm: 6.326.300 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 10, 13/04/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (AGRIBANK) huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh).

Số tài khoản: 3903 201 004 009. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

- Ngày 14/04/2020 Khách hàng trực tiếp tại Hội trường nhà văn hóa xã Hải Phú (Buổi sáng bắt đầu từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00 đến 16h30). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 14/04/2020.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại nhà văn hóa xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu thu phí hồ sơ người tham gia đấu giá.

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.