(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2020 do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: 06 xe ô tô các loại phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở, ngành, địa phương đang quản lý và sử dụng

  - Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 1.874.000.000 đồng; Giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

  Thông tin chi tiết tài sản cụ thể như sau: 

Ngày 17/4/2020, đấu giá 6 xe ô tô các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 1

Tất cả tài sản trên được tổ chức đấu giá chung thành 01 gói.

4/ Tổng giá khởi điểm: 208.000.000 đồng (Hai trăm lẻ tám triệu đồng)

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

7/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 26/03/2020 đến ngày 14/04/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/04/2020 đến ngày 10/04/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước.

9/ Khoản tiền và thời gian nộp tiền đặt trước là: Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của tài sản, thời gian thu tiền đặt trước là ngày 14/04/2020 (thời gian kết thúc là 17h00). Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngày 14/04/2020 thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

10/ Thời gian kết thúc, địa điểm bỏ phiếu trả giá là: 17 giờ 00 phút, ngày 14/04/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11/ Thời gian và địa điểm công bố giá: 08h30 ngày 17/04/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 26/03/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/04/2020. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) đối với cá nhân; Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) + Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000đ/ hs

e/ Giấy cam kết xem tài sản và phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.