(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm Hội nghị Quốc gia ủy quyền vào ngày 17/3/2021 như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 06/2021/BĐG/TS/HN ngày 25/02 /2021 giữa Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn;

1.Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô Ford Mondeo, BKS: 80B-3986; số máy: CJBB5P01822; số khung: FVLLAIMRB45P01822; màu đen; năm sản xuất: 2005; Hiện trạng: xe ô tô đã hết khấu hao sử dụng, công nghệ đã cũ, các cấu kết tuổi đời đã cao, dễ hỏng hóc, máy móc đã suy giảm hiệu suất, lượng nhiên liệu tiêu thụ lớn, tốn kém khi sử dụng.

2. Đơn vị có tài sản: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia (Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

3. Giá khởi điểm và các nghĩa vụ tài chính

- Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm đấu giá tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Người mua được tài sản phải nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Số tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng);

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Nguồn gốc của tài sản: Tài sản của Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia (Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) thanh lý.

4. Điều kiện, cách thức đăng kí tham gia đấu giá:

Người đăng kí tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, quy chế đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Người đăng kí tham gia đấu giá mua, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá tài sản theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính,liên tục kể từ ngày niêm yết đến ngày 14/03/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn; Địa chỉ: Căn hộ A12, lô BT04, đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và giấy tờ khác trong giờ hành chính từ ngày 09/03/2021và ngày 10/03/2021 tại: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 12/03/2021, ngày 15/3/2021 và ngày 16/03/2021(Sau khi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản sau:

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn; Số tài khoản: 19033067245012 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình:

+ Nội dung nộp tiền: (Họ tên cá nhân/tên tổ chức) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản tại: Xe ô tô Ford Mondeo; BKS: 80B-3986.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 17/03/2021 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia; Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (1 vòng). Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Ghi chú: Giờ hành chính Công ty: Buổi sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút; buổi chiều từ: 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn

Địa chỉ: Căn hộ A12, lô BT04, đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên,

quận Long Biên, Tp Hà Nội

Điện thoại: 0906.839.558 - Website: daugiatruongson.vn