(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 17/3/2020 do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3 tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3 tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: 22 (Hai mươi hai) hộp gỗ xẻ, khối lượng 6,000 m3 (Sáu khối); Chủng loại: Gõ lau - Nhóm IIA, Chò chai, Bình linh, Sao cát - Nhóm III, Dầu – Nhóm V và 02 lóng gỗ tròn, khối lượng 0,976 m3 (không khối chín bảy sáu); Chủng loại: Chò xót – Nhóm V. (Chi tiết có phụ lục kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 10/03/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3 tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 70.569.000 đồng (Bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 14.000.000đồng (Mười bốn triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 11/03/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 13/03/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 800.000đồng (Tám trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 17/03/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.