(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá vào ngày 17/3/2020 là quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Thủy Đường, Thủy Sơn, Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng (đấu giá từng lô). Cụ thể như sau:

- Khu Cửa Trại, xã Thủy Đường: Tổng diện tích: 3.635,6 m2, gồm 37 lô. Tổng giá khởi điểm: 75.655.678.000 đ. Tiền đặt trước: Từ 200.000.000 đ đến 400.000.000 đồng/lô.

- Khu Khau Da, xã Thủy Sơn: Diện tích: 107,5 m2, gồm 01 lô. Giá khởi điểm: 1.534.025.000 đ. Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/lô.

- Khu ông Viên, xã Đông Sơn: Diện tích: 210,3m2, gồm 01 lô. Giá khởi điểm: 1.095.663.000 đ. Tiền đặt trước: 150.000.000 đ/lô.

(Chi tiết cụ thể từng lô đất trong hồ sơ đấu giá).

Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/02/2020 đến 11 giờ 00, ngày 14/03/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 06/03/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/03/2020 đến 11 giờ 00, ngày 16/03/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 17/03/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin  huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Địa điểm mua hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên. Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3916589; Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3822476.

Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.