(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 613 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 17 đến ngày 20/5/2019. 
Ngày 17-20/05: 4/613 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17-20/05: 4/613 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 609 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Công ty Điện lực Thanh Hóa đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thông báo là: 20190546293 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Cục Hậu cần/Bộ tổng tham mưu đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp (số TBMT là: 20190550742 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị cần biết, theo Khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công an tỉnh Quảng Bình đăng tải TBMT gói thầu quy mô nhỏ (số thông báo là: 20190550788 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Bình Định) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190550232 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.