(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Võ Ninh và xã Vạn Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể như sau:

- Xã Võ Ninh: Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất ở tại Khu dân cư dọc đường Hà Thiệp-Bắc Ninh. Diện tích từ 487,6m2/thửa đến 500,0m2/thửa; Giá khởi điểm từ 875.000.000,đồng/thửa đến 1.225.000.000,đồng/thửa.

- Xã Vạn Ninh: 10 thửa đất; Diện tích từ 303,0m2/thửa đến 432,8m2/thửa; Giá khởi điểm từ 166.000.000,đồng/thửa đến 265.000.000,đồng/thửa.

Danh mục, diện tích, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND các xã Võ Ninh, xã Vạn Ninh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (01 lần).

5. Tiền đặt trước: Nộp từ 15% - 20% trên giá khởi điểm, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 100.000 đồng/hồ sơ/thửa hoặc 200.000 đồng/hồ sơ/thửa hoặc 500.000 đồng/hồ sơ/thửa, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có đơn xin tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá; Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá, không hạn chế số thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 10/02/2020 và ngày 11/02/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

9. Địa điểm nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá:

a) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 53110000188304; Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

10. Thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 08/01/2020 đến 16h30/ ngày 14/02/2020.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 12/02/2020 đến 16h30/ ngày 14/02/2020.

c) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá (Đối với quyền sử dụng đất ở tại xã Võ Ninh): Vào lúc 08h00’ ngày 17/02/2020 tại UBND xã Võ Ninh.

d) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá (Đối với quyền sử dụng đất ở tại xã Vạn Ninh): Vào lúc 14h00’ ngày 17/02/2020 tại UBND xã Vạn Ninh.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND xã Võ Ninh, xã Vạn Ninh./.

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH 07 THỬA ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ DỌC ĐƯỜNG
HÀ THIỆP-BẮC NINH XÃ VÕ NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

TT

Thửa đất số

Tờ BĐĐC số

Mục đích sử dụng

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng)

Ghi
chú

1

977

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

2

978

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

3

979

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

4

980

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

5

982

16

ONT

500,0

875.000.000

175.000.000

500.000

6

1172

16

ONT

500,0

1.225.000.000

220.000.000

500.000

7

1177

16

ONT

487,6

1.068.000.000

175.000.000

500.000

02 mặt tiền

Tộng cộng: 07 thửa đất

3.487,6

6.668.000.000

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH 10 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ VẠN NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

TT

Thửa đất số

Tờ BĐĐC số

Mục đích sử dụng

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng)

Ghi chú

I. Thôn Tây - Các thửa đất có hướng Tây, đường bê tông có quy hoạch rộng 7,5m

1

643

14

ONT

359,3

180.000.000

31.000.000

100.000

2

644

14

ONT

332,5

166.000.000

31.000.000

100.000

3

645

14

ONT

342,3

171.000.000

31.000.000

100.000

4

646

14

ONT

345,8

173.000.000

31.000.000

100.000

5

647

14

ONT

353,3

177.000.000

31.000.000

100.000

6

648

14

ONT

375,1

188.000.000

31.000.000

100.000

II. Thôn Áng Sơn - Các thửa đất có hướng Bắc, đường bê tông có quy hoạch rộng 10,5m

1

351

25

ONT

309,2

189.000.000

31.000.000

100.000

2

352

25

ONT

303,0

186.000.000

31.000.000

100.000

3

353

25

ONT

336,8

206.000.000

40.000.000

200.000

4

354

25

ONT

432,8

265.000.000

40.000.000

200.000

2 mặt tiền

Tổng cộng: 10 thửa đất

3.490,1

1.901.000.000