(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2020 do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây được gọi tắt là BSR); địa chỉ: Số 208, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Thông tin về tài sản:

a) Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng tài sản 21 m3 dầu thải các loại trong hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thuộc sở hữu của BSR; cụ thể: 

STT

Danh mục

Đơn vị

Khối lượng

Mã CTNH

1

Dầu nhờn thải từ động cơ bôi trơn

m3

20

17 02 04

2

Dầu thải khác

m3

01

17 03 03

b) Giá khởi điểm: 52.000.000 đồng (năm mươi hai triệu đồng). Giá khởi điểm trên đã bao gồm thế GTGT.

c) Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

d) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Ngày 11/02/2020 và ngày 12/02/2020 (giờ hành chính) tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá tài sản khi đi xem thực tế tài sản tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất phải mặc quần tây, áo sơ mi, mang giày hoặc đồ bảo hộ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Phải có giấy phép vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (CTNH) tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và giấy phép còn hiệu lực.

+ Trong giấy phép vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại bắt buộc phải có 02 mã CTNH là 17 02 04 và 17 03 03.

+ Đủ điều kiện theo quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân); Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/02/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước từ ngày niêm yết việc thông báo đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506.201.00.2596 của Trung tâm mở tại NHNo & PTNT thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (hoặc nộp đúng vào số tài khoản như nêu trên ở bất kỳ địa phương nào có Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp).

5. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu trả giá và bỏ Phiếu trả giá:

- Sau khi nộp đủ khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá nhận Phiếu trả giá tại Trung tâm (trong giờ hành chính).

- Thời hạn bỏ Phiếu trả giá: Từ ngày người tham gia đấu giá nhận Phiếu trả giá đến 11 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 tại Trung tâm.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/02/2020 tại Trung Tâm.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu gián tiếp.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.