(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 567 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 17/12/2019. 
Ngày 17/12: 6/567 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17/12: 6/567 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 561 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đăng tải TBMT các gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (số TBMT lần lượt là: 20191246880 - 00 và 20191246919 - 00), đều nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1 đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20191246554 - 01) theo quy trình rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị cần biết, theo Khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

UBND xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đăng tải TBCH gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20191245665 - 00),  có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT: Công ty cổ phần Anh Lê Gia (TP. Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đăng tải TBMT (số thông báo lần lượt là: 20191246599 - 00; 20191246124 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT. Hai đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.