(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sông Đà thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá (gọi tắt là tài sản): 1.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 1.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: loại đất ở đô thị; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; diện tích thửa đất: 18.021,60 m2; tài sản gắn liền với đất: 04 ngôi nhà, tổng diện tích sàn xây dựng 4.500,2 m2. 2. Địa chỉ của tài sản đấu giá: tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 134.496.120.000 đồng (một trăm ba mươi bốn tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3