(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM ảnh 1