(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM và Agribank Chi nhánh 6 ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM ảnh 1