(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng An Tâm và Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 1, TP.HCM ảnh 1