(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Mỹ ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ảnh 1