(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1