(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại đô thị dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Sau hai lần bán không thành Đợt 1) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại đô thị.; Vị trí, địa điểm của tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Nhóm, loại, diện tích đất; Nhóm đất: Phi nông nghiệp; Loại đất: Đất ở tại đô thị.; Tổng diện tích đất: 4.565,7 m2; Số lượng tài sản: Quyền sử dụng 22 thửa đất ở; Chi tiết tài sản đấu giá: (Có bảng kê chi tiết kèm theo); Địa điểm tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. - Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất đấu giá; - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. - Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 5
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 6