(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch II cùng Công ty CP Đầu tư và XNK Cà phê Tây Nguyên ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá máy móc thiết bị chế biến cà phê tại TP.HCM ảnh 1