(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:

Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng, không đủ tiêu chuẩn sử dụng cần thanh lý, nhượng bán tại các Trung tâm Viễn thông Khu vực thuộc Viễn thông Hưng Yên năm 2021, cụ thể: +) Số lượng: 138,398 km cáp đồng các loại từ 20x2 đến 1000x2. Chi tiết tại bảng kê đính kèm. +) Chất lượng: Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng, không đủ tiêu chuẩn sử dụng đã thu hồi về kho Giá khởi điểm: 15.857.395.561 đồng; tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng

Viễn thông Hưng Yên

Ngày 17/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1
Ngày 17/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng tại tỉnh Hưng Yên ảnh 2
Ngày 17/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng tại tỉnh Hưng Yên ảnh 3
Ngày 17/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng tại tỉnh Hưng Yên ảnh 4
Ngày 17/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng tại tỉnh Hưng Yên ảnh 5