(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2020 do Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Ngày 17/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất thuê và toàn bộ dự án đầu tư cơ sở SX đồ mộc tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng ảnh 1