(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2020 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Ngày 17/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TPHCM ảnh 1