(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2019, đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1