(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 do Hạt kiểm lâm thành phố Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2018, đấu giá gỗ tròn, xẻ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 17/12/2018, đấu giá gỗ tròn, xẻ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 17/12/2018, đấu giá gỗ tròn, xẻ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3