(BĐT) - Công ty cổ phần Cao su Lai Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 như sau:

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu. Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Tổ 5, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

1. Tên tài sản đấu giá: Mủ cao su SVR 10 rớt hạng.

- Khối lượng: 13,685 tấn mủ cao su SVR10 rớt hạng (Chỉ tiêu Po từ 26,8-29 không đạt theo TCVN 3769:2016).

- Giá khởi điểm: 357.520.625 đồng (Ba trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn, sáu trăm hai mươi lăm đồng).

2. Tiền đặt trước: 35.752.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu trước 09 giờ 00, ngày 17 tháng 12 năm 2018 (giờ hành chính). Số tài khoản: 3621.0000062886 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lai Châu.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/12/2018 (giờ hành chính).

5. Địa điểm giao nhận tài sản sau khi đơn vị tham gia đấu giá trúng đấu giá tài sản: Tại Kho hàng Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 16/12/2018 (giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 17/12/2018, tại Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu. Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Tổ 5, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133.793.963.