(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2021 do Ngân hàng TPBank ủy quyền như sau:
Ngày 17/11/2021, đấu giá xe ô tô Samcotại Hà Nội ảnh 1