(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Lê Thành Duyên tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 17/11/2021 như sau:
Ngày 17/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Lê Thành Duyên tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1