(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP TMSX Muối Thiên Nhiên, ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn vào ngày 17/11/2021 như sau:
Ngày 17/11/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP TMSX Muối Thiên Nhiên, ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1