(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng đất và giao đất để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, nhà hàng khách sạn Shophouse Mỹ Phú, tọa lạc tại Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở xây dựng nhà ở Shophouse. Diện tích 2.613,60m2 (ONT). Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với đất Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, diện tích: 6.282,60 m2, thời hạn cho thuê đất 50 năm.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 17/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 17/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 17/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3