(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hàm Nghi ủy quyền như sau:
Ngày 17/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1