(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định vào ngày 17/11/2021 như sau:
Ngày 17/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định ảnh 1
Ngày 17/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định ảnh 2