(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2021 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 17/11/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 1