(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2020 do Công ty điện lực Thanh Xuân ủy quyền như sau:
Ngày 17/11/2020, đấu giá vật tư nhiên liệu tồn kho ứ đọng tại Hà Nội ảnh 1