(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ - Số 34 đường Tôn Thất Thuyết, TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cam Lộ, cụ thể:

- Tài sản 1: Đường Hàm Nghi, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ: 10 lô đất

- Tài sản 2: Xã Cam Chính, huyện Cam Lộ: 03 lô đất

- Tài sản 3: Thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ: 06 lô đất

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

* Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Từ 680.000.000đ/lô đất đến 778.260.000đ/lô đất

- Tài sản 2: Từ 239.400.000đ/lô đất đến 261.615.000đ/lô đất

- Tài sản 3: Từ 151.200.000đ/lô đất đến 184.800.000đ/lô đất

* Mức nộp tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 100.000.000đ/lô đất

- Tài sản 2: 40.000.000đ/lô đất

- Tài sản 3: 30.000.000đ/lô đất

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản

* Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

- Từ ngày 30/10/2020 đến 11/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

- Từ ngày 12/11/2020 đến 13/11/2020, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/11/2020 đến ngày 13/11/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, số tài khoản 3904 201 003 775 tại NHNo và PTNT CN Cam Lộ (trong giờ hành chính).

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm). Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Đối với các lô đất đường Hàm Nghi, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ: Vào lúc 8h00 ngày 17/11/2020, tại Hội trường UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

- Đối với các lô đất xã Cam Chính, huyện Cam Lộ: Vào lúc 14h00 ngày 17/11/2020, tại Hội trường UBND xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

- Đối với các lô đất thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ: Vào lúc 15h00 ngày 17/11/2020, tại Hội trường UBND xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

7. Hình thức, phướng thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Vậy, Trung Tâm thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị - Điện thoại: 0233.3550854

DANH MỤC NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC CÁC LÔ ĐẤT XÃ CAM CHÍNH, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 17/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1

DANH MỤC NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC CÁC LÔ ĐẤT XÃ CAM NGHĨA, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 17/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 2

DANH MỤC NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC CÁC LÔ ĐẤT ĐƯỜNG HÀM NGHI, THỊ TRẤN CAM LỘ, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 17/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 3