(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên II ủy quyền như sau:
Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ảnh 1