(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/10/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị (Số 39 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Quyền sử dụng 23 lô đất ở trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cụ thể:

+ Đường cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà, Phường 5: 01 lô đất.

+ Khu đô thị Nam Đông Hà (Giai đoạn 3), phường Đông Lương: 19 lô đất

+ Khu đô thị Bắc Sông Hiếu giai đoạn 1, phường Đông Thanh: 03 lô đất.

(Có bảng kê chi tiết về diện tích, giá khởi điểm của từng lô đất đính kèm).

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: Từ 984.360.000 đồng đến 3.030.468.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước:

+ Lô đất có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng: 100 triệu đồng/lô.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng: 200 triệu đồng/lô.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng: 250 triệu đồng/lô đất.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng: 300 triệu đồng/lô.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước.

+ Thời gian: Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (Trong giờ hành chính; Khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân).

+ Địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 54010000818999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Trị.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ tham gia đấu giá): Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính), trong đó:

+ Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 11/10/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

+ Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 14/10/2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Người tham gia đấu giá có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận các quy định của Quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

Mỗi hộ gia đình chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá; một người tham gia đấu giá chỉ được nộp 01 phiếu trả giá cho 01 tài sản; mỗi cá nhân không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá cùng 01 tài sản.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ đăng ký, nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá. Điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 bì đựng phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép bì thư đựng phiếu, bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận hồ sơ.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt, SĐT: 0905 434 909 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612.

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 17/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 17/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 17/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 3