(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Thủy Sơn và xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Vào ngày 17/10/2020, cụ thể như sau:

- Khu Khau Da, xã Thủy Sơn. Tổng diện tích: 696,1 m2, gồm 07 lô (đấu giá từng lô). Tổng giá khởi điểm: 11.320.352.000 đồng. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng/lô.

- Khu Rộc Trong, xã Phù Ninh. Tổng diện tích: 8.902,71 m2, gồm 56 lô (đấu giá từng lô). Tổng giá khởi điểm: 43.421.132.800 đồng. Tiền đặt trước: Từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng/lô.

(chi tiết cụ thể từng lô đất trong hồ sơ đấu giá).

- Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 30/09/2020 đến 17 giờ 00, ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 09/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/10/2020 đến 11 giờ 00, ngày 16/10/2020.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 17/10/2020 tại UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

- Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở. Người tham gia đấu giá phải nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Địa điểm mua hồ sơ:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên. Địa chỉ: Số 5A, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3916589;

+ Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3822476.

- Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.