(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn (địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn, như sau:

Khu đất nông nghiệp 17.598m2, tọa lạc tại khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích khu đất cho thuê: 17.598m2 đất, thuộc thửa đất số 56; tờ bản đồ số 71 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 06/12/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 (năm) năm.

- Đơn giá khởi điểm: 24.197.000đồng/1 năm (Hai mươi bốn triệu một trăm chín mươi bảy ngàn đồng trên một năm).

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất 05 năm): 120.985.000đồng (Một trăm hai mươi triệu chín trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 14/10/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 10 và 11/10 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 3.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.