(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TPHCM thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Công ty CP Cao su Đồng Phú TP.HCM ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP HCM. Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q. Tân Bình.

2. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Công ty CP Cao su Đồng Phú TP.HCM – xã Đồng Phú, huyện Thuận Phú, tỉnh Bình Phước.

3. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm: Cây cao su thanh lý;

Chi tiết tài sản như sau: 

TT

N.Trường

Diện tích (ha)

Số cây

Thành tiền

01

An Bình

57

24,67

10.509

5.020.372.857

02

An Bình

58

23,76

10.697

4.859.693.506

03

An Bình

59

24,67

11.494

6.369.838.795

04

Tân Lập

82

24,19

8.127

4.721.062.703

05

Tân Lập

104

22,04

8.210

5.114.096.980

06

Tân Lập

105

15,27

6.303

3.966.664.428

07

Tân Lợi

137

16,29

5.900

3.196.052.345

08

Tân Thành

102p

27,98

10.608

5.668.834.482

09

Tân Thành

99p

30,01

11.385

5.300.573.628

10

Thuận Phú

73

9,1

3.293

1.863.934.331

11

Thuận Phú

91+91a

2,59

1.183

544.914.945

Tổng cộng

220,57

87.709

46.626.039.000

(Bằng chữ: Bốn sáu tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu, không trăm ba mươi chín ngàn đồng).

Giá trên là giá bán trọn lô, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT, Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp mặt bằng để giao lại cho người có tài sản theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính liên tục kể từ ngày thông báo niêm yết. Công ty cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hệ để xem tài sản; Chi phí xem tài sản khách hàng chịu. Địa điểm: Nông trường An Bình, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành và Thuận Phú.

5. Thời gian-địa điểm bán/nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: GHC liên tục từ ngày 03/10 đến 16:00 ngày 14/10/2019. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ. Địa điểm bán hồ sơ: VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá; Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá thời gian liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo bán đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm làm tròn: 9.300.000.000đồng (Chín tỷ ba trăm triệu); Thời gian nộp: Ngày 14, 15/10 đến 11h00’ ngày 16/10/2019. Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản: 0021000440820

Tại Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 10h00 ngày 17/10/2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú địa chỉ: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc vào trang điện tử: www.daugiabtn.com.