(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tuy Phước ủy quyền như sau:
Ngày 17/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 17/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại tỉnh Bình Định ảnh 2