(BĐT) - Hội đồng Đấu giá - Trung tâm Bán lẻ Viettel (TTBL) thông báo bán đấu giá hàng tồn kho (Lần đấu giá 01) là lô hàng tồn kho điện thoại Iphone, Samsung và máy khác vào ngày 17/1/2020 như sau:

Hàng tồn kho của TTBL. Địa chỉ: Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước và thời gian mở cuộc đấu giá:

- Lô 1: Điện thoại Iphone và máy khác là 810,598,000 VNĐ.  Tiền đặt trước: 16.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá. Thời gian mở đấu giá: 10h00, ngày 17/01/2020.

- Lô 2: Điện thoại Samsung và máy khác là 570,479,000 VNĐ. Tiền đặt trước: 11.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá. Thời gian mở đấu giá: 10h00, ngày 17/01/2020.

Thời gian, địa điểm xem hàng: Từ 09h00, ngày 15/01/2020 đến hết 17h00, 17/01/2020 tại kho Bắc, số 33, đường Quyết Thắng, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày 08/01/2020 đến trước thời điểm mở cuộc đấu giá (giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  200.000 VNĐ/bộ.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo. Địa chỉ: Phòng họp tầng 1 - Công ty Viettelimex. Đ/c: Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Hội đồng Đấu giá - Trung tâm Bán lẻ Viettel. Điện thoại: 0973.931.641.