(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2020 do Đội Quản lý thị trường số 1 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 1. Địa chỉ: Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Tài sản bán đấu giá:

  1. Tài sản tổ chức đấu giá là lô hàng hóa gồm 06 loại mặt hàng, cụ thể: Bát ăn cơm do Trung Quốc sản xuất 4.700 chiếc; Bát sứ canh do Trung Quốc sản xuất 660 chiếc; Bình Thủy tinh do Trung Quốc sản xuất 15 chiếc; Cốc thủy tinh loại 200ml do Trung Quốc sản xuất 96 chiếc; Cốc thủy tinh loại 195ml do Trung Quốc sản xuất 96 chiếc; Bát sứ đựng hoa quả do Trung Quốc sản xuất 15 chiếc. Tổng giá khởi điểm cả lô là: 10.878.000đ (Mười triệu tám trăm bẩy mươi tám nghìn đồng);

Đối tượng được tham gia đấu giá: Là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: bằng 20% giá khởi điểm cả lô.

Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: từ ngày 14/01/2020 đến hết ngày 16/01/2020 (Trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Xem tài sản tại kho Đội QLTT số 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 50.000đ/bộ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/01/2020 đến hết ngày 16/01/2020 (Trong giờ hành chính);  

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 08giờ ngày 17/01/2020, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Bước giá bán đấu giá: do Đấu giá viên c«ng bè cho từng vòng đấu là: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá lên, Khách hàng trả giá theo hình thức trả bằng lời nói trực tiếp công khai.

Chi tiết xin liên hệ ĐT: 02163.856.699.