(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/1/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai - Tầng 5, khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2019, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

4. Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ và bước giá của 06 điểm mỏ khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

4.1. Quyền khai thác khoáng sản: Quặng Apatit (khu vực chưa có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí làng Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát và Đội 1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 15,54 ha (Mười năm phẩy năm tư héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 2% (Giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 17.627.182.550 đồng; Bằng chữ: Mười bẩy tỷ, sáu trăm hai mươi bẩy triệu, một trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm năm mươi đồng);

- Bước giá: 2%R (R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R = 2%);

- Tiền đặt trước: 1.410.175.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Quyền khai thác khoáng sản: Quặng Apatit (khu vực chưa có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí Khai trường 8B, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 18,3 ha (mười tám phẩy ba héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 2% (giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 7.288.056.000 đồng; Bằng chữ: Bẩy tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 2%R (R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R = 3%);

- Tiền đặt trước: 583.045.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.3. Quyền khai thác khoáng sản: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường (khu vực chưa có tài liệu thăm dò), vị trí trênsông Hồng thuộc các xã Sơn Hà, Sơn Hải và thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 10 ha (mười héc ta).

- Giá khởi điểm: R = 5% (giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 1.139.061.500 đồng; Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, không trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm đồng);

- Bước giá: 5%R (R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R = 5%);

- Tiền đặt trước: 91.125.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.4. Quyền khai thác khoáng sản: Cát làm vật liệu xây dựng thông thường (khu vực chưa có tài liệu thăm dò), vị trí trênsông Hồng thuộc phường Xuân Tăng và phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 3,55 ha (ba phẩy năm năm héc ta);

- Giá khởi điểm: R = 5% (giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 426.832.031 đồng; Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn không trăm ba mươi mốt đồng);

- Bước giá: 5%R (R là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R = 5%);

- Tiền đặt trước: 34.147.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.5. Quyền khai thác khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường (khu vực đã có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí điểm đá Pá Chiêu, thôn Loong Chai, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 1,5 ha (Một phẩy năm héc ta);

- Giá khởi điểm: R = 5% (giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 1.810.685.322 đồng; Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười triệu, sáu trăm tám mươi năm nghìn, ba trăm hai mươi hai đồng);

- Bước giá: 90.534.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 144.855.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.6. Quyền khai thác khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường (khu vực đã có tài liệu thăm dò), thuộc vị trí Mỏ đá Vạy Ú, thôn Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Diện tích: 1,1 ha (Một phẩy một héc ta);

- Giá khởi điểm: R = 5% (giá khởi điểm dự kiến tại thời điểm đấu giá: 1.694.131.530 đồng; Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm chín mươi tư triệu, một trăm ba mươi mốt nghìn, năm trăm ba mươi đồng);

- Bước giá: 84.707.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 135.531.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản và bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018, trong giờ hành chính, khách hàng liên hệ vớiTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 02/11/2018 đến ngày 01/12/2018, trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6.Thời gian, địa điểm, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 16/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá:

Từ ngày 02/12/2018 đến ngày 01/01/2019 trong giờ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai - Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá phải có đầy đủ Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai phát hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.