(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/05/2021 do BIDV Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 17/05/2021, đấu giá máy móc thiết bị tại TPHCM ảnh 1