(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/01/2019 do Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đối diện cổng chợ trung tâm huyện, bên phải đường từ mốc D21’-D31 (đợt 2), xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Sốp Cộp.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 08h30’ ngày 17/01/2019 (thứ 5). Tại Hội trường UBND huyện Sốp Cộp.

3. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và nơi có tài sản đấu giá

STT

Tên khu đất

Giá cụ thể

(đồng/m2)

Diện tích

Giá khởi điểm

(đồng /m2)

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trươc

Khu đất đối diện cổng chợ trung tâm huyện (bên phải đường từ mốc D21’-D31), xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp.

1

Số 13

8.500.000

89,1

757.350.000

500.000

120.000.000

2

Số 14

8.100.000

94,1

762.210.000

500.000

120.000.000

3

Số 15

8.200.000

93,1

763.420.000

500.000

120.000.000

4

Số 16

8.200.000

92,3

756.860.000

500.000

120.000.000

5

Số 17

8.200.000

91,2

747.840.000

500.000

120.000.000

6

Số 18

8.200.000

91,5

750.300.000

500.000

120.000.000

7

Số 19

8.200.000

91,8

752.760.000

500.000

120.000.000

8

Số 20

8.200.000

93,0

762.600.000

500.000

120.000.000

9

Số 21

8.500.000

93,4

793.900.000

500.000

120.000.000

10

Số 22

8.600.000

102,5

881.500.000

500.000

120.000.000

TỔNG CỘNG

932,0

7.728.740.000

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi;

- Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017).

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính)

- Từ ngày 27/12/2018 đến 17h30’ ngày 14/01/2019, bán hồ sơ tại Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc hoặcPhòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp.

- Xem tài sản đấu giá: Ngày 09,10,11/01/2019, khách hàng liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp để được xem tài sản.

- Nộp tiền đặt trước, nộp phiếu chuyển tiền, tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 14/01/2019 đến 17h30’ ngày 16/01/2019. Người tham gia đấu giá chuyển tiền vào tài khoản cho:

+ Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc; Số tài khoản: 7900201008330 tại Ngân hàng Agribank tỉnh Sơn La.

+ Hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Số tài khoản: Số tài khoản: 1391001052007 tại ABBANK Phòng Giao Dịch Sốp Cộp.

Sau khi nộp tiền đặt trước Người tham gia đấu giá mang phiếu chuyển tiền đến Phòng TNMT huyện Sốp Cộp để nộp phiếu trả giá vào hòm phiếu.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tự nguyện nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc;

(2) Nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật.

(3) Nộp 01 bản sao y CMND/Căn cước; sổ hộ khẩu (còn thời hạn).

* Lưu ý:

- Đối với 01 thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

- Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất, nhưng mỗi thửa đất chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản fotocopy CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng và hai vòng trực tiếp.

(Vòng 1 bỏ phiếu gián tiếp chọn ra các hồ sơ có đủ điều kiện để vào đấu giá thêm 2 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Địa chỉ: Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp - số điện thoại: (0212) 3 878.199).

2. Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc. Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - số điện thoại: (02123.855.855)./.