Ngày 16/8/2022, đấu giá các thiết bị xe ôtô - máy mỏ cần thanh lýtại tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2022 do Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Đ/c: Tầng 3, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Phố Tố Hữu, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 0363.022.775.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Đ/c: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tài sản đấu giá: Bao gồm 38 danh mục tài sản cố định là các thiết bị xe ôtô - máy mỏ cần thanh lý của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (chi tiết tài sản có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá).

Giá khởi điểm: 17.490.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo lịch sau:

- Bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/8 đến 17h00’, ngày 13/8/2022.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 11/8; 12/8 và đến 17h00’ ngày 15/8/2022.

- Tổ chức đấu giá: Vào 09 giờ 00’, ngày 16/8/2022(thứ Ba).

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư