Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng

Địa chỉ: 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862946889

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 381 Nguyễn Huệ, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 13/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/06/2022 - 16:00 13/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho mỗi lô đất theo mẫu của tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm: 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp Danh Toàn Thắng tại tỉnh Bình Định phát hành (bản chính); 01 chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ nộp riêng từng lô đất (bản chính hoặc photo); 01 Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của cá nhân tham gia đấu giá (bản photo); Đối với tổ chức: 01 bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật; 01 Phiếu trả giá vòng gián tiếp theo mẫu do Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng tại tỉnh Bình Định phát hành (bản chính);

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022

Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Chi tiết xem tại file đính kèm tại đây.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư