Ngày 16/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0976774135

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Sư Vạn Hạnh, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 11/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 13/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 21/04/2022 - 16:30 13/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và phát phiếu trả giá: Số 0.65 (tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và tại Số nhà 54, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0976.903.886. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Địa điểm nộp phiếu trả giá: Số nhà 54, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 16/05/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, địa chỉ: đường Sư Vạn Hạnh, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Chuyên đề

Kết nối đầu tư